ACHTERGRONDINFO: BIJ’ DE VIEZE GASTEN

Bij' De Vieze Gasten is een sociaalartistiek project en is het kloppend culturele hart van de buurt de Brugse Poort, een dichtbevolkte, kleurrijke en dynamische buurt in het noordwesten van Gent.

Enerzijds presenteert Bij' De Vieze Gasten in hun prachtige zaal, theater, concerten, kindertheater en comedy. We stellen de zaal ook ter beschikking aan buurtbewoners en –organisaties.

Anderzijds is Bij’ De Vieze Gasten een broedplaats voor talrijke buurtprojecten. Wij zetten korte en langlopende projecten op met kunstenaars en buurtbewoners. Een fanfare (De Propere Fanfare van De Vieze Gasten), een fotocollectief (Fixatief) en een schrijfclub (De Schuunschgreivers) zijn enkele voorbeelden van deze succesvolle projecten.

De verscheidenheid aan voorstellingen en projecten en de artistieke kruisbestuiving tussen buurtbewoners en artiesten maken van Bij’ De Vieze Gasten een sociaalartistiek project pur sang!